Tuesday, December 22, 2009

Idea Global, Aplikasi Lokal

(Saya sempat mengambil foto itik-itik untuk projek ini semasa di Kemboja)

Saya pernah menulis tentang bagaimana idea bagaimana 1000 ekor itik boleh membantu menyara hidup 60 orang anak yatim di Aceh di sini.

Alangkah gembiranya saya apabila mendapat tahu idea itu yang dikongsikan bersama rakan-rakan yang mencari-cari solusi kepada situasi kemiskinan di Kemboja telah dimanfaatkan sebaiknya oleh mereka.

Di Kemboja, idea membela itik digunakan untuk membantu ustaz-ustaz untuk mendapatkan sara hidup sehari-harian.

Oleh kerana para ustaz ini bekerja tidak bergaji, dengan membekalkan mereka 10 ekor itik telur dengan harga RM15 seekor,dapatlah keluarga mereka menyara kehidupan dengan menjual telur-telur itik di pasar.

Menurut kata orang-orang tempatan, telur-telur yang dijual itu boleh memberikan pendapatan sekitar RM5 sehari, cukup untuk menyediakan makanan sehari untuk sesebuah keluarga.

Sehingga kini, seramai 40 orang ustaz di kawasan Kampot, Kemboja telah menerima bantuan tersebut.

Idea membela itik yang diaplikasikan secara lokal untuk menyara hidup seorang ustaz di Kemboja atau seorang anak yatim di Aceh ternyata bersifat global!

No comments: