Saturday, August 30, 2008

Selamat Hari Merdeka Malaysiaku!

Padamu negri
kami berjanji
Padamu negri
kami berbakti
Padamu negri
kami mengabdi
Bagimu negri
jiwa raga kami

(Song written by: Kusbini)

No comments: